Floorliner™ 

Floorliner™ vapor je netkaná textilie s optimální paropropustnou PE fólií. Floorliner™ vapor je inovativní produkt navržený k ochraně čerstvě položených podlah a povrchů během stavebních prací. Nabízí řadu výhod a je vhodný pro různé situace a fáze stavebního procesu.

FLOORLINER™ 

25m

Floorliner™ vapor P je ochranný materiál pro nově položené podlahy. Paropropustný, odolný vůči kapalinám a mechanickému poškození. Optimalizuje stavební fáze, zajišťuje kvalitní podlahy.

2 722 Kč 

Optimální ochrana pro právě položené podlahy a povrchy

Ochranná fólie poskytuje dodatečnou ochranu podlahových krytin před kapalinami během fáze konečných úprav.
Floorliner™ je i deální pro zakrývání a ochranu nově položených podlah. Kombinuje výhody odolného netkaného textilu s paropropustnou fólií, což umožňuje odpařování vzlínající vlhkosti a zároveň chrání povrchy před kapalinami a rozpouštědly. Tímto způsobem poskytuje komplexní ochranu novým podlahám během celého stavebního procesu.

Na jaké povrchy můžete Florliner použít

Je ideální pro použití na nově položených podlahách, jako jsou keramické dlaždice, přírodní kameny, parketové podlahy nebo průmyslové podlahy. Během fáze stavebních prací jsou tyto podlahy vystaveny riziku poškození kapalinami, rozpouštědly a mechanickým poškozením. Použitím Floorliner™ vapor P lze minimalizovat tato rizika.

✔ Keramické dlaždice a podlahy z přírodního kamene 

✔ Parketové podlahy utěsněné nebo olejované na místě 

✔ Průmyslové podlahy 

✔ Barvené cementové a stěrkové podlahy.

Během konstrukční fáze se podlahy často nacházejí v největším riziku poškození. Floorliner™ vapor P poskytuje ochranu před kapalinami, rozpouštědly a mechanickým poškozením, což umožňuje řemeslníkům pracovat s větší jistotou. Po dokončení stavebních prací může být Floorliner™ vapor P ponechán na místě až do doby, než jsou prostory připraveny k předání klientovi. Tím se zajišťuje, že nové podlahy budou předány v nepoškozeném stavu.

✔ Snadná instalace a likvidace 

✔ Ekonomické skladování (paletizované) 

✔ Snadné řezání (s nožem Landolt pro netkané textilie) 

✔ Absorpční 

✔ Paropropustný 

✔ Nekapavý pro tekutiny

Během stavební fáze může docházet ke vzniku vzlínající vlhkosti, což může negativně ovlivnit podlahové krytiny. Floorliner™ vapor P umožňuje této vlhkosti odpařovat, což zajišťuje optimální podmínky pro nové podlahy.

✔ Je absorpční.

✔ Propouští páry (umožňuje vypařování rozpouštědel, oleje, barvy a vodní páry).

✔ Nekapavý pro tekutiny (chrání podlahy před kapalinami všeho druhu během fáze konstrukce).

Kteří řemeslníci by měli Floorliner™ vapor P používat
Největší prospěch z použití Floorliner™ vapor P budou mít podlaháři, protože jsou přímo zodpovědní za pokládku a údržbu podlahových krytin. 

Ale i další navazující řemeslnické týmy pracující na stavbě by měly věnovat pozornost ochraně nových podlah. Floorliner™ vapor P jim pomůže minimalizovat rizika poškození během práce.

Proč používat Floorliner™ vapor P např. namísto koberce, lepenky nebo flicu 

Lepenka může zanechat zbytky na podlaze, což může být obtížné odstranit. Navíc lepenka nemusí být dostatečně odolná proti vzlínající vlhkosti. Koberec nebo flic může podlahu chránit před mechanickým poškozením, ale nemusí být dostatečně odolný vůči kapalinám a vlhkosti. Tyto ochranné alternativy nemusí navíc umožňovat správnou ventilaci, což může vést k problémům s vznikem plísní.

FLOORLINER™ 

25m

Floorliner™ vapor P je ochranný materiál pro nově položené podlahy. Paropropustný, odolný vůči kapalinám a mechanickému poškození. Optimalizuje stavební fáze, zajišťuje kvalitní podlahy.

2 722 Kč